Duurzaamheid

Progenta is duurzaam Tot in de kern

Onze toonaangevende positie behouden we door elke dag te werken aan onze drie M’s: Meesterschap, Milieu en Mens. Dat doen we gestructureerd door de Code Verantwoord Marktgedrag, de Schoonmakend Nederland richtlijnen en de 17 Global Goals For Sustainable Development te volgen.

Mens

Gezondheid, welzijn en Armoede

Geen armoede

Wij zorgen voor onze mensen, dat doen we door een stabiel en goed inkomen te geven, maandelijkse loonbetalingen en voldoende arbeidsuren te bieden. Ook ondersteunen we ze in de vorm van een budgetcoach. Wij beseffen dat wij vaak voor hele gezinnen zorgen en voelen ons ook meer dan verantwoordelijk om te zorgen dat win de toekomst zo blijft.

Goede gezondheid en welzijn

Fitte en gezonde mensen is voor iedereen belangrijk. Daarom starten wij de werkdag gezamenlijk met een work-out. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers geen werkdruk ervaren en hebben veel aandacht voor een goede en veilige werkomgeving en sfeer. Om te zorgen dat ook onze projectspecialisten die een “zwaar beroep” uitoefenen fit hun pensioen kunnen halen, laten wij periodieke een bedrijfsfysiotherapeut meekijken naar hun werkhoudingen en zorgen wij voor voldoende rusttijden. Wij maken ontplooiing van onze medewerkers mogelijk door ze opleidingen te bieden via bijvoorbeeld Good Habbitz.

Schoon water

Wij dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit door vervuiling te verminderen en gevaarlijke chemicaliën te minimaliseren. Dat doen wij door biologische afbreekbare schoonmaakmiddelen en -methodes te gebruiken waarbij we geen chemische middelen gebruiken. Onze onderhoudsmethodieken gebruiken significant minder water dan vergelijkbare methodieken in de markt, hierdoor maken wij minimaal aanspraak op water voor de uitvoering van onze onderhoudsmethodieken.

Eerlijk werk en economische groei

Iedereen heeft recht op werk, wij werken mee aan inclusie en stimuleren werkgelegenheid onder alle doelgroepen. Juust ook aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We belonen onze mensen niet op basis van gender maar hanteren gelijke beloningen.

Milieu

Duurzame energie en verantwoorde productie

Betaalbare en duurzame energie

De ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk onderdeel om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Wij zetten hier volop op in door bij iedere beslissing welke wij nemen duurzaamheidsaspect volwaardig mee te wegen. Zo is ons wagenpark verduurzaamt, beschikken wij over veel laadpallen, zonnepanelen, zijn onze werkmethodieken zo ingericht dat wij zo min mogelijk water, elektriciteit en chemie verbruiken. Ook beperken wij onze transportbewegingen voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Verantwoorde consumptie en productie

Het bedrijfspand is volledig voorzien van zonnepanelen zodat wij onze eigen energie opwekken. Daarnaast is ons wagenpark zoveel mogelijk elektrisch en hybride. En houden wij bij grote verbouwingen ook rekening met hergebruik van materialen.

Klimaatactie

Volgens het Cradle to Cradle principe recyclen wij onze materialen, middelen en machines waar mogelijk en wordt het hergebruikt. Afvalproductie wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

Als ondertekenaar van de Code Verantwoord Marktgedrag en lid van de branchevereniging Schoonmakend Nederland, vinden wij het belangrijk om duurzaam aan te besteden in overeenstemming met het internationale beleid.  

Meesterschap

Onderwijs en samenwerken om doelstellingen bereiken

Kwaliteitsonderwijs

Wij zorgen voor onze mensen, dat doen we door een stabiel en goed inkomen te geven, maandelijkse loonbetalingen en voldoende arbeidsuren te bieden. Ook ondersteunen we ze in de vorm van een budgetcoach. Wij beseffen dat wij vaak voor hele gezinnen zorgen en voelen ons ook meer dan verantwoordelijk om te zorgen dat win de toekomst zo blijft.

Partnerschap om
doelstellingen te bereiken

Wij stimuleren samenwerkingen over de hele supply chain. Dat gaat van overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en leveranciers. Zo creëren we werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stimuleren wij een duurzaam beleid.

Wij gebruiken duurzame producten en technieken die onze ecologische footprint en die van anderen minimaliseren. Wat we leren en ervaren delen we graag. Wat ons betreft gaan duurzaamheid en exclusiviteit niet samen.

Monique Zuure

DIRECTRICE

Secured By miniOrange